Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 10. syyskuuta 2015 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2015)

valiokunnat ITRE, IMCO

- Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu (2015/2147(INI))
(lausuntoa varten: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO-valiokunta

- Kuluttaja-asioiden lainsäädäntökehyksen soveltuvuus digitaaliajalle (2015/2148(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI)

(puheenjohtajakokouksen päätös 3.9.2015)

AFET-valiokunta

- Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2015/2229(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE)

- EU:n ja Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja arviointi (2015/2220(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, INTA)

ECON-valiokunta

- Pankkiunioni - Vuosikertomus 2015 (2015/2221(INI))

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (2015/2210(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-valiokunta

- Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (2015/2223(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)

- Työntekijöiden edustus hallintoneuvostojen tasolla Euroopassa (2015/2222(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, JURI)

ITRE-valiokunta

- Energiatehokkuusdirektiivi (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

REGI-valiokunta

- Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (2015/2224(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

AGRI-valiokunta

- Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (2015/2227(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

- Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla? (2015/2226(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, EMPL)

- Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut EU:ssa (2015/2225(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä (2015/2230(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

- Köyhyys: sukupuolinäkökulma (2015/2228(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, CULT, EMPL)

PETI-valiokunta

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2014 (2015/2231(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2015)

IMCO-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Kuluttaja-asioiden lainsäädäntökehyksen soveltuvuus digitaaliajalle (2015/2148(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 3.9.2015)

ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano (2015/2210(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG)

EMPL-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (2015/2223(INI))
(lausuntoa varten: FEMM (työjärjestyksen 54 artikla))

FEMM-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Köyhyys: sukupuolinäkökulma (2015/2228(INI))
(lausuntoa varten: DEVE (työjärjestyksen 54 artikla), CULT, EMPL)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2015)

valiokunnat ITRE, IMCO (työjärjestyksen 55 artikla)

- Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu (2015/2147(INI))
(lausuntoa varten: ECON, TRAN, CULT (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), JURI (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

puheenjohtajakokouksen päätös 3.9.2015)

INTA-valiokunta

- Suositukset Euroopan komissiolle palevlukauppasopimusta (TISA) koskeviin neuvotteluihin (2015/2233(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Oikeudellinen huomautus