Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 10. rujna 2015. - Strasbourg

12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9.7.2015.)

odbori ITRE, IMCO

- Na putu prema jedinstvenom digitalnom tržištu (2015/2147(INI))
(mišljenje: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

Odbor IMCO

- Primjerenost potrošačkog zakonodavnog okvira za digitalni prostor (2015/2148(INI))
(mišljenje: CULT, ITRE, JURI)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 3.9.2015.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici Europske unije u tom području (2015/2229(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE)

- Provedba i preispitivanje Strategije EU-a za srednju Aziju (2015/2220(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, INTA)

Odbor ECON

- Bankovna unija - Godišnje izvješće 2015. (2015/2221(INI))

- Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike: primjena prioriteta za 2015. (2015/2210(INI))
(mišljenje: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Odbor EMPL

- Ostvarenje cilja o borbi protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstva (2015/2223(INI))
(mišljenje: FEMM)

- Zastupljenost radnika na razini upravnih odbora u Europi (2015/2222(INI))
(mišljenje: FEMM, JURI)

Odbor ITRE

- Direktiva o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(mišljenje: ENVI)

Odbor REGI

- Novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014. – 2020.: integrirano teritorijalno ulaganje (ITU) i Lokalni razvoj kojim upravlja zajednica (CLLD) (2015/2224(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor AGRI

- Jačanje inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti (2015/2227(INI))
(mišljenje: ENVI)

- Kako ZPP može unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima? (2015/2226(INI))
(mišljenje: FEMM, EMPL)

- Tehnološka rješenja za održivu poljoprivredu u EU-u (2015/2225(INI))
(mišljenje: ITRE)

Odbor FEMM

- Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta (2015/2230(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Siromaštvo: rodna perspektiva (2015/2228(INI))
(mišljenje: DEVE, CULT, EMPL)

Odbor PETI

- Izvješće o godišnjem izvješću o radu Europskog ombudsmana tijekom 2014. (2015/2231(INI))

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9.7.2015.)

Odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Primjerenost potrošačkog zakonodavnog okvira za digitalni prostor (2015/2148(INI))
(mišljenje: CULT, ITRE, JURI (članak 54. Poslovnika))

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 3.9.2015.)

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za koordinaciju europske politike: primjena prioriteta za 2015. (2015/2210(INI))
(mišljenje: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika), BUDG)

Odbor EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Ostvarenje cilja borbe protiv siromaštva u svjetlu sve većih troškova kućanstva (2015/2223(INI))
(mišljenje: FEMM (članak 54. Poslovnika))

Odbor FEMM (članak 54. Poslovnika)

- Siromaštvo: rodna perspektiva (2015/2228(INI))
(mišljenje: DEVE (članak 54. Poslovnika), CULT, EMPL)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(Na temelju odluke Konferencije predsjednika od 9.7.2015.)

odbori ITRE, IMCO (članak 55. Poslovnika)

- Na putu prema jedinstvenom digitalnom tržištu (2015/2147(INI))
(mišljenje: ECON, TRAN, CULT (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika), JURI (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 108. Poslovnika)

(Na temelju odluke Konferencije predsjednika od 3.9.2015.)

Odbor INTA

- Preporuke Europskoj komisiji o pregovorima o Sporazumu o trgovini uslugama (TiSA) (2015/2233(INI))
(mišljenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Pravna napomena