Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 10., Csütörtök - Strasbourg

12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015. július 9-i határozatát követően)

ITRE, IMCO bizottság

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (2015/2147(INI))
(vélemény: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO bizottság

- A fogyasztókkal kapcsolatos jogalkotási keret digitális szférára való alkalmazhatósága (2015/2148(INI))
(vélemény: CULT, ITRE, JURI)

(Az Elnökök Értekezletének 2015. szeptember 3-i határozatát követően)

AFET bizottság

- 2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája (2015/2229(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE)

- Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata (2015/2220(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, INTA)

ECON bizottság

- Bankunió – 2015. évi éves jelentés (2015/2221(INI))

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. év prioritásainak végrehajtása (2015/2210(INI))
(vélemény: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL bizottság

- A szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsi költségek fényében (2015/2223(INI))
(vélemény: FEMM)

- Az európai vállalatok vezetőtestületeiben működő munkavállalói érdekképviseletek (2015/2222(INI))
(vélemény: FEMM, JURI)

ITRE bizottság

- Energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(vélemény: ENVI)

REGI bizottság

- A 2014–2020-as kohéziós politika új területi fejlesztési eszközei: integrált területi beruházások (ITI) és a közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) (2015/2224(INI))
(vélemény: EMPL)

AGRI bizottság

- Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdaságiüzem-vezetésben (2015/2227(INI))
(vélemény: ENVI)

- Hogyan segítheti elő a KAP a munkahelyteremtést a vidéki területeken? (2015/2226(INI))
(vélemény: FEMM, EMPL)

- A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai (2015/2225(INI))
(vélemény: ITRE)

FEMM bizottság

- A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (2015/2230(INI))
(vélemény: EMPL)

- Szegénység: az egyik nemi szempont (2015/2228(INI))
(vélemény: DEVE, CULT, EMPL)

PETI bizottság

- Jelentés az európai ombudsman 2014. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2015/2231(INI))

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015. július 9-i határozatát követően)

IMCO bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A fogyasztókra vonatkozó jogalkotási keret megfelelősége a digitális szféra vonatkozásában (2015/2148(INI))
(vélemény: CULT, ITRE, JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2015. szeptember 3-i határozatát követően)

ECON bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2015. év prioritásainak végrehajtása (2015/2210(INI)) (vélemény: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG) (az eljárási szabályzat 54. cikke), BUDG)

EMPL bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A szegénység elleni küzdelem célkitűzésének elérése a növekvő rezsi költségek fényében (2015/2223(INI)) (vélemény: FEMM) (az eljárási szabályzat 54. cikke))

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Szegénység: az egyik nemi szempont (2015/2228(INI))
(vélemény: DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke), CULT, EMPL)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2015. július 9-i határozatát követően)

bizottságok: ITRE, IMCO (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (2015/2147(INI))
(vélemény: ECON, TRAN, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 108. cikke)

(Az Elnökök Értekezlete 2015. szeptember 3-i határozatát követően)

INTA bizottság

- Ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA) szóló tárgyalásokról (2015/2233(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Jogi nyilatkozat