Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Vadovaujantis 2015 m. liepos 9 d. Pirmininkų sueigos sprendimu)

ITRE, IMCO komitetai

- Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas (2015/2147(INI))

(nuomonė: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO komitetas

-Su vartotojais susijusių teisės aktų tinkamumas skaitmeninei aplinkai (2015/2148(INI))
(nuomonė: CULT, ITRE, JURI)

(Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 3 d. Pirmininkų sueigos sprendimu)

AFET komitetas

- Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2015/2229(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE)

- ES ir Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (2015/2220(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, INTA)

ECON komitetas

- Bankų sąjunga. 2015 m. metinė ataskaita (2015/2221(INI))

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas (2015/2210(INI))

(nuomonė: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL komitetas

- Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (2015/2223(INI))
(nuomonė: FEMM)

- Darbuotojų atstovavimas valdybos lygmeniu Europoje (2015/2222(INI))
(nuomonė: FEMM, JURI)

ITRE komitetas

- Energijos vartojimo efektyvumo direktyva (2012/27/ES) (2015/2232(INI))
(nuomonė: ENVI)

REGI komitetas

- Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje:integruota teritorinė investicija (ITI) ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) (2015/2224(INI))
(nuomonė: EMPL komitetas)

AGRI komitetas

- Inovacijų ir ekonominio vystymosi stiprinimas ateities Europos ūkių valdyme (2015/2227(INI))
(nuomonė: ENVI)

- Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse? (2015/2226(INI))
(nuomonė: FEMM, EMPL)

- Technologiniai sprendimai, skirti tvariam žemės ūkiui ES (2015/2225(INI))
(nuomonė: ITRE)

FEMM komitetas

- Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (2015/2230(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI))
(nuomonė: DEVE, CULT, EMPL)

PETI komitetas

- Pranešimas dėl 2014 m. Europos ombudsmeno veiklos metinės ataskaitos (2015/2231(INI))

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 7 9)

IMCO komitetas ((Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Su vartotojais susijusių teisės aktų tinkamumas skaitmeninei aplinkai (2015/2148(INI))
(nuomonė: CULT, ITRE, JURI) (Darbo tvatkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 9 3)

ECON komitetas ((Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas (2015/2210(INI))
(nuomonė: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG) (
Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

EMPL komitetas

- Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių išlaidas (2015/2223(INI))
(nuomonė: FEMM (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

FEMM komitetas

- Skurdas: lyčių aspektas (2015/2228(INI))
(nuomonė: DEVE, (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) CULT, EMPL)

Sprendimai, priimti taikant susijusių komitetų procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 7 9)

ITRE, IMCO komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas (2015/2147(INI))
(nuomonė: ECON, TRAN, CULT, (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis),EMPL,(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI,(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE),(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 9 3)

INTA komitetas

- Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (2015/2233(INI)) (nuomonė: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Teisinis pranešimas