Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 9.7.2015. lēmumu)

ITRE, IMCO komitejas

- Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (2015/2147(INI))
(atzinums: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO komiteja

- Ar patērētājiem saistītā tiesiskā regulējuma atbilstība digitālajai jomai (2015/2148(INI))
(atzinums: CULT, ITRE, JURI)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 3.9.2015. lēmumu)

AFET komiteja

- 2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (2015/2229(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE)

- ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (2015/2220(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, INTA)

ECON komiteja

- Banku savienība — 2015. gada ziņojums (2015/2221(INI))

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana (2015/2210(INI))
(atzinums: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL komiteja

- Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (2015/2223(INI))
(atzinums: FEMM)

- Darbinieku pārstāvība valdes līmenī Eiropā (2015/2222(INI))
(atzinums: FEMM, JURI)

ITRE komiteja

- Energoefektivitātes direktīva (2012/27/ES) (2015/2232(INI))
(atzinums: ENVI)

REGI komiteja

- Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (2015/2224(INI))
(atzinums: EMPL)

AGRI komiteja

- Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (2015/2227(INI))
(atzinums: ENVI)

- Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos (2015/2226(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL)

- Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā (2015/2225(INI))
(atzinums: ITRE)

FEMM komiteja

- Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (2015/2230(INI))
(atzinums: EMPL)

- Nabadzība — dzimuma perspektīva (2015/2228(INI))
(atzinums: DEVE, CULT, EMPL)

PETI komiteja

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2014. gadā (2015/2231(INI))

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 9.7.2015. lēmumu)

IMCO komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Ar patērētājiem saistītā tiesiskā regulējuma atbilstība digitālajai jomai (2015/2148(INI))
(atzinums: CULT, ITRE, JURI (Reglamenta 54. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 3.9.2015. lēmumu)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana (2015/2210(INI))
(atzinums: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (Reglamenta 54. pants), BUDG)

EMPL komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (2015/2223(INI))
(atzinums: FEMM (Reglamenta 54. pants))

FEMM komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Nabadzība — dzimuma perspektīva (2015/2228(INI))
(atzinums: DEVE (Reglamenta 54. pants), CULT, EMPL)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 9.7.2015. lēmumu)

ITRE, IMCO komitejas (Reglamenta 55. pants)

- Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (2015/2147(INI))
(atzinums: ECON, TRAN, CULT (Reglamenta 54. pants), EMPL (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 3.9.2015. lēmumu)

INTA komiteja

- Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (2015/2233(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Juridisks paziņojums