Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 septembrie 2015 - Strasbourg

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9.7.2015)

comisiile ITRE, IMCO

- Către un act privind piața unică digitală (2015/2147(INI))
(avis: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO

- Adecvarea cadrului legislativ legat de consumatori în raport cu sfera digitală (2015/2148(INI))
(aviz: CULT, ITRE, JURI)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3.9.2015)

AFET

- Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2015/2229(INI))
(aviz: FEMM, DEVE)

- Implementarea și analiza Strategiei UE-Asia Centrală (2015/2220(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, INTA)

ECON

- Uniunea Bancară - raport anual 2015 (2015/2221(INI))

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 (2015/2210(INI))
(aviz: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL

- Îndeplinirea obiectivului vizând combaterea sărăciei în contextul creșterii costurilor pentru gospodării (2015/2223(INI))
(aviz: FEMM)

- Reprezentarea lucrătorilor la nivelul consiliilor de administrație în Europa (2015/2222(INI))
(aviz: FEMM, JURI)

ITRE

- Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) (2015/2232(INI))
(aviz: ENVI)

REGI

- Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate (ITI) și dezvoltarea locală participativă (DLP) (2015/2224(INI))
(aviz: EMPL)

AGRI

- Consolidarea inovării și a dezvoltării economice în viitorul management al fermelor din UE (2015/2227(INI))
(aviz: ENVI)

- Cum poate PAC îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale? (2015/2226(INI))
(aviz: FEMM, EMPL)

- Soluții tehnologice pentru o agricultură sustenabilă în UE (2015/2225(INI))
(aviz: ITRE)

FEMM

- Integrarea dimensiunii de gen în lucrările Parlamentului European
(2015/2230(INI))
(aviz: EMPL)

- Sărăcia: o perspectivă de gen (2015/2228(INI))
(aviz: DEVE, CULT, EMPL)

PETI

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2014 (2015/2231(INI))

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9.7.2015)

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Adecvarea cadrului legislativ legat de consumatori în raport cu sfera digitală (2015/2148(INI))
(aviz: CULT, ITRE, JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3.9.2015)

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 (2015/2210(INI))
(aviz: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), BUDG)

EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Îndeplinirea obiectivului vizând combaterea sărăciei în contextul creșterii costurilor pentru gospodării (2015/2223(INI))
(aviz: FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

FEMM (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Sărăcia: o perspectivă de gen (2015/2228(INI))
(aviz: DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), CULT, EMPL)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 9.7.2015)

comisiile ITRE, IMCO (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Către un act privind piața unică digitală (2015/2147(INI))
[aviz: ECON, TRAN, CULT (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(În urma deciziei Conferinței președinților din 3.9.2015)
INTA

- Recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru Acordul privind comerțul cu servicii (TiSA) (2015/2233(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Notă juridică