Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbory: ITRE, IMCO

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

výbor IMCO

- Primeranosť legislatívneho rámca zameraného na spotrebiteľov v digitálnej sfére (2015/2148(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual Report on human rights and democracy in the world 2014 and the European Union's policy on the matter (2015/2229(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation and review of the EU-Central Asia Strategy (2015/2220(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, INTA)

výbor ECON

- Banková únia - výročná správa za rok 2015 (2015/2221(INI))

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Workers representation on board level in Europe (2015/2222(INI))
(stanovisko: FEMM, JURI)

výbor ITRE

- Smernica o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) (2015/2232(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. New territorial development tools in Cohesion policy 2014-2020: Integrated Territorial Investment (ITI) and Community-Led Local Development (CLLD) (2015/2224(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Enhancing innovation and economic development in future European farm management (2015/2227(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. How can the CAP improve job creation in rural areas? (2015/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Technological solutions to sustainable agriculture in the EU (2015/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

– Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch: Gender Mainstreaming in the work of the European Parliament (2015/2230(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Poverty: a gender perspective (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, EMPL)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2014 (2015/2231(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Primeranosť legislatívneho rámca zameraného na spotrebiteľov v digitálnej sfére (2015/2148(INI)) (stanovisko: CULT, ITRE, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG)

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM) (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Poverty: a gender perspective (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku), CULT, EMPL)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbory ITRE, IMCO (článok 55 rokovacieho poriadku)

– Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 108 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA) (2015/2233(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Právne oznámenie