Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 10. september 2015 - StrasbourgKončna izdaja

12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2015)

odbora ITRE, IMCO

- Aktu za enotni digitalni trg naproti (2015/2147(INI))
(mnenje: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

odbor IMCO

- Ustreznost zakonodajnega okvira za varstvo potrošnikov v digitalnem okolju (2015/2148(INI))
(mnenje: CULT, ITRE, JURI)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.9.2015)

odbor AFET

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (2015/2229(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE)

- Izvajanje in pregled strategije EU za Osrednjo Azijo (2015/2220(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, INTA)

odbor ECON

- Bančna unija - Letno poročilo 2015 (2015/2221(INI))

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (2015/2210(INI))
(mnenje: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

odbor EMPL

- Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (2015/2223(INI))
(mnenje: FEMM)

- Zastopanost zaposlenih v upravnih odborih v Evropi (2015/2222(INI))
(mnenje: FEMM, JURI)

odbor ITRE

- Direktiva o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor REGI

- Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020: celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (2015/2224(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor AGRI

- Krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje (2015/2227(INI))
(mnenje: ENVI)

- Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju? (2015/2226(INI))
(mnenje: FEMM, EMPL)

- Tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo v EU (2015/2225(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor FEMM

- Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (2015/2230(INI))

mnenje: EMPL

- Revščina: vidik spola (2015/2228(INI))
(mnenje: DEVE, CULT, EMPL)

odbor PETI

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2014 (2015/2231(INI))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2015)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Ustreznost zakonodajnega okvira za varstvo potrošnikov v digitalnem okolju (2015/2148(INI))
(mnenje: CULT, ITRE, JURI) (člen 54 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.9.2015)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (2015/2210(INI))
(mnenje: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (člen 54 Poslovnika), BUDG)


odbor EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (2015/2223(INI))
(mnenje: FEMM (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM (člen 54 Poslovnika)

- Revščina: vidik spola (2015/2228(INI))

(mnenje: DEVE (člen 54 Poslovnika), CULT, EMPL)


Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2015)

odbora ITRE, IMCO (člen 55 Poslovnika)

- Aktu za enotni digitalni trg naproti (2015/2147(INI))
(avis: ECON, TRAN, CULT (člen 54 Poslovnika), EMPL (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 3.9.2015)

odbor INTA

- Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (2015/2233(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Pravno obvestilo