Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

utskotten ITRE, IMCO

- På väg mot en akt för den digitala inre marknaden 2015/2147(INI))
(rådgivande utskott: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO-utskottet

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

AFET-utskottet

- Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området (2015/2229(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

- Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (2015/2220(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, INTA)

ECON-utskottet

- Bankunionen – årsrapport 2015 (2015/2221(INI))

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den politiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (2015/2210(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-utskottet

- Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (2015/2223(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Arbetstagarrepresentation på styrelsenivå i Europa (2015/2222(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, JURI)

ITRE-utskottet

- Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

REGI-utskottet

- Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling (2015/2224(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

AGRI-utskottet

- Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (2015/2227(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (2015/2226(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL)

- Tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU (2015/2225(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

FEMM-utskottet

- Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (2015/2230(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Ett könsperspektiv på fattigdom (2015/2228(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, CULT, EMPL)

PETI-utskottet

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (2015/2231(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den politiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (2015/2210(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG)

EMPL-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (2015/2223(INI))
(rådgivande utskott: FEMM (artikel 54 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Ett könsperspektiv på fattigdom (2015/2228(INI))
(rådgivande utskott: DEVE (artikel 54 i arbetsordningen), CULT, EMPL)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

utskotten ITRE, IMCO (artikel 55 i arbetsordningen)

- På väg mot en akt för den digitala inre marknaden (2015/2147(INI))
(rådgivande utskott: ECON, TRAN, CULT (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

INTA-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet) (2015/2233(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Rättsligt meddelande