Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko
  5.2.Αγκόλα
  5.3.Αζερμπαϊτζάν
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (ψηφοφορία)
  8.2.Αγκόλα (ψηφοφορία)
  8.3.Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  8.4.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  8.5.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (ψηφοφορία)
  8.8.Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (ψηφοφορία)
  8.9.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (320 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (60 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (302 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (55 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (103 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (312 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (71 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (812 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (2322 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου