Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (arutelu)
 4.Inimkaubanduse sooline mõõde (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega
  5.2.Angola
  5.3.Aserbaidžaan
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Hääletused
  8.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (hääletus)
  8.2.Angola (hääletus)
  8.3.Aserbaidžaan (hääletus)
  8.4.Ränne ja pagulased Euroopas (hääletus)
  8.5.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (hääletus)
  8.6.Olukord Valgevenes (hääletus)
  8.7.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (hääletus)
  8.8.Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (hääletus)
  8.9.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (293 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (60 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (254 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (46 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (103 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (281 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (671 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2312 kb)
Õigusalane teave