Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 10 września 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (debata)
 4.Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki
  5.2.Angola
  5.3.Azerbejdżan
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 8.Głosowanie
  8.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki (głosowanie)
  8.2.Angola (głosowanie)
  8.3.Azerbejdżan (głosowanie)
  8.4.Migracja i uchodźcy w Europie (głosowanie)
  8.5.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (głosowanie)
  8.6.Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
  8.7.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (głosowanie)
  8.8.Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (głosowanie)
  8.9.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (293 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (60 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (287 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (36 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (45 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (103 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (291 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (758 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (2249 kb)
Informacja prawna