Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (rozprava)
 4.Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdžan
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Hlasovanie
  8.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (hlasovanie)
  8.2.Angola (hlasovanie)
  8.3.Azerbajdžan (hlasovanie)
  8.4.Migrácia a utečenci v Európe (hlasovanie)
  8.5.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
  8.7.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (hlasovanie)
  8.8.Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (hlasovanie)
  8.9.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (291 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (60 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (290 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (36 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (48 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (103 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (288 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (751 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (2317 kb)
Právne oznámenie