Index 
Protokoll
PDF 284kWORD 252k
Torsdagen den 10 september 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (debatt)
 4.Könsaspekten i samband med människohandel (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdzjan
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 8.Omröstning
  8.1.Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (omröstning)
  8.2.Angola (omröstning)
  8.3.Azerbajdzjan (omröstning)
  8.4.Migration och flyktingar i Europa (omröstning)
  8.5.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (omröstning)
  8.6.Situationen i Vitryssland (omröstning)
  8.7.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (omröstning)
  8.8.Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet (omröstning)
  8.9.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 8 september 2015

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0635/2015); (*) (nr 0636/2015); (*) (nr 0637/2015); (*) (nr 0638/2015); (*) (nr 0639/2015); (*) (nr 0640/2015); (*) (nr 0641/2015); (*) (nr 0642/2015); Flavio Miccono (nr 0643/2015); (*) (nr 0644/2015); (*) (nr 0645/2015); (*) (nr 0646/2015); (*) (nr 0647/2015); (*) (nr 0648/2015); (*) (nr 0649/2015); Harald Domdey (nr 0650/2015); (*) (nr 0651/2015); (*) (nr 0652/2015); (*) (nr 0653/2015); (*) (nr 0654/2015); (*) (nr 0655/2015); Jens Genzer (nr 0656/2015); (*) (nr 0657/2015); (*) (nr 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (nr 0659/2015); (*) (nr 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (nr 0661/2015); (*) (nr 0662/2015); Oliver Steiner (nr 0663/2015); Hilmar Werner (nr 0664/2015); (*) (nr 0665/2015); (*) (nr 0666/2015); *) (nr 0667/2015); Flavio Miccono (nr 0668/2015); (*) (nr 0669/2015); (*) (nr 0670/2015); (*) (nr 0671/2015); (*) (nr 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (nr 0673/2015); Sándor Gyenizse (nr 0674/2015); (*) (nr 0675/2015); (*) (nr 0676/2015); (*) (nr 0677/2015); (*) (nr 0678/2015); (*) (nr 0679/2015); Werner Oetken (nr 0680/2015); (*) (nr 0681/2015); (*) (nr 0682/2015); (*) (nr 0683/2015); José Lacalle Márquez (nr 0684/2015); (*) (nr 0685/2015); (*) (nr 0686/2015); (*) (nr 0687/2015); (*) (nr 0688/2015); (*) (nr 0689/2015); (*) (nr 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (nr 0691/2015); (*) (nr 0692/2015); (*) (nr 0693/2015); (*) (nr 0694/2015); (*) (nr 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (nr 0696/2015); (*) (nr 0697/2015); Angelika Bente (nr 0698/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0699/2015); Ioan Porumb (nr 0700/2015); (*) (nr 0701/2015); (*) (nr 0702/2015); (*) (nr 0703/2015); Ben Burgers (nr 0704/2015); (*) (nr 0705/2015); (*) (nr 0706/2015); (*) (nr 0707/2015); (*) (nr 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (nr 0709/2015); (*) (nr 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (nr 0711/2015); (*) (nr 0712/2015); (*) (nr 0713/2015); (*) (nr 0714/2015); (*) (nr 0715/2015); (*) (nr 0716/2015); (*) (nr 0717/2015); Horst Murken (nr 0718/2015); (*) (nr 0719/2015); Francesca Della Valle (nr 0720/2015); (*) (nr 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (nr 0722/2015); Adrian Georgiev (nr 0723/2015); Zoltán Bíró (nr 0724/2015); Zoran Herak (nr 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (nr 0726/2015); (*) (nr 0727/2015); (*) (nr 0728/2015); (*) (nr 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (nr 0730/2015); (*) (nr 0731/2015); (*) (nr 0732/2015); (*) (nr 0733/2015); (*) (nr 0734/2015); (*) (nr 0735/2015); José Ortega Ortega (nr 0736/2015); (*) (nr 0737/2015); (*) (nr 0738/2015); (*) (nr 0739/2015); (*) (nr 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (nr 0741/2015); (*) (nr 0742/2015); (*) (nr 0743/2015); (*) (nr 0744/2015); (*) (nr 0745/2015); Renzo Mammini (nr 0746/2015); (*) (nr 0747/2015); (*) (nr 0748/2015); (*) (nr 0749/2015); Hennie Kokkeler (nr 0750/2015); (*) (nr 0751/2015); Laura Folch (nr 0752/2015); (*) (nr 0753/2015); (*) (nr 0754/2015); (*) (nr 0755/2015); (*) (nr 0756/2015); Patricia Graham (nr 0757/2015); (*) (nr 0758/2015); José Ramón Gil Benito (nr 0759/2015); Radosław Błaszczyk (nr 0760/2015); (*) (nr 0761/2015); (*) (nr 0762/2015); (*) (nr 0763/2015); (*) (nr 0764/2015); (*) (nr 0765/2015); (*) (nr 0766/2015); (*) (nr 0767/2015); (*) (nr 0768/2015); (*) (nr 0769/2015); (*) (nr 0770/2015); (*) (nr 0771/2015); Jens Genzer (nr 0772/2015); (*) (nr 0773/2015); (*) (nr 0774/2015); (*) (nr 0775/2015); (*) (nr 0776/2015); (*) (nr 0777/2015); Mario Cavaliere (nr 0778/2015); (*) (nr 0779/2015); (*) (nr 0780/2015); Sten Ohman (nr 0781/2015); Lorenzo Torto (nr 0782/2015); (*) (nr 0783/2015); (*) (nr 0784/2015); (*) (nr 0785/2015); (*) (nr 0786/2015); Jens Genzer (nr 0787/2015); (*) (nr 0788/2015); Andrei Sumar (nr 0789/2015); (*) (nr 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (nr 0791/2015); (*) (nr 0792/2015); (*) (nr 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (nr 0794/2015); (*) (nr 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (nr 0796/2015); (*) (nr 0797/2015); (*) (nr 0798/2015); (*) (nr 0799/2015); (*) (nr 0800/2015); (*) (nr 0801/2015); Jan Vavrečka (nr 0802/2015); (*) (nr 0803/2015); (*) (nr 0804/2015); (*) (nr 0805/2015); (*) (nr 0806/2015); Massimo Frana (nr 0807/2015); (*) (nr 0808/2015); (*) (nr 0809/2015); (*) (nr 0810/2015); Jens Genzer (nr 0811/2015); (*) (nr 0812/2015); (*) (nr 0813/2015); (*) (nr 0814/2015); (*) (nr 0815/2015); (*) (nr 0816/2015); Polly Cooper (nr 0817/2015); (*) (nr 0818/2015); (*) (nr 0819/2015); (*) (nr 0820/2015); Alberto Ravasi (nr 0821/2015); (*) (nr 0822/2015); (*) (nr 0823/2015); (*) (nr 0824/2015); Paul Cripps (nr 0825/2015); (*) (nr 0826/2015); (*) (nr 0827/2015); (*) (nr 0828/2015); (*) (nr 0829/2015); (*) (nr 0830/2015); (*) (nr 0831/2015); (*) (nr 0832/2015); (*) (nr 0833/2015); (*) (nr 0834/2015); (*) (nr 0835/2015); Ioan Benta (nr 0836/2015); (*) (nr 0837/2015); (*) (nr 0838/2015); (*) (nr 0839/2015); (*) (nr 0840/2015); (*) (nr 0841/2015); (*) (nr 0842/2015); (*) (nr 0843/2015); (*) (nr 0844/2015); (*) (nr 0845/2015); Sandro Matteini (nr 0846/2015); Flavio Miccono (nr 0847/2015); (*) (nr 0848/2015); (*) (nr 0849/2015); Corina Brâncovici (nr 0850/2015); (*) (nr 0851/2015); Johanna Macrae (nr 0852/2015); (*) (nr 0853/2015); (*) (nr 0854/2015); Pierluigi Fermani (nr 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (nr 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (nr 0857/2015); (*) (nr 0858/2015); (*) (nr 0859/2015); (*) (nr 0860/2015); Mariela Malamatenova (nr 0861/2015); (*) (nr 0862/2015); (*) (nr 0863/2015); Giuseppe Calamo (nr 0864/2015); Jens Genzer (nr 0865/2015); (*) (nr 0866/2015); (*) (nr 0867/2015); (*) (nr 0868/2015); Martin Richter-Trummer (nr 0869/2015); (*) (nr 0870/2015); (*) (nr 0871/2015); (*) (nr 0872/2015); Giacomo Fiaschi (nr 0873/2015); Jesús Salido Navarro (nr 0874/2015); (*) (nr 0875/2015); (*) (nr 0876/2015); (*) (nr 0877/2015); (*) (nr 0878/2015); (*) (nr 0879/2015); (*) (nr 0880/2015).

Talmannen meddelade att han den 8 september 2015 till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen, bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.13 i arbetsordningen.


3. 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (debatt)

Betänkande om 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) [2014/2253(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Kostas Chrysogonos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Jytte Guteland (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marlene Mizzi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Traian Ungureanu (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, och Therese Comodini Cachia.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Frans Timmermans och Kostas Chrysogonos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 10.9.2015.


4. Könsaspekten i samband med människohandel (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2015) från Iratxe García Pérez och Catherine Bearder för utskottet FEMM till kommissionen: Könsaspekten i samband med människohandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Mary Honeyball för S&D-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Lampros Fountoulis, grupplös, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza och Kostadinka Kuneva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 8.9.2015.)


5.1. Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko

Resolutionsförslag B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 och B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Indrek Tarand.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 10.9.2015.


5.2. Angola

Resolutionsförslag B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 och B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 10.9.2015.


5.3. Azerbajdzjan

Resolutionsförslag B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Gianluca Buonanno för ENF-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák och Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 10.9.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: James Carver.


6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - 10406/2015 - COM(2015)0354)

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 11 september 2015.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 och B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0845/2015

(ersätter B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 och B8-0855/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola för PPE-gruppen;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues och Jutta Steinruck för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0314)

(Resolutionsförslagen B8-0849/2015 och B8-0851/2015 bortföll.)


8.2. Angola (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 och B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0846/2015

(ersätter B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 och B8-0861/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini och Roberta Metsola för PPE-gruppen;

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Konstantinos Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez för ALDE-gruppen;

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0315)


8.3. Azerbajdzjan (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0856/2015

(ersätter B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 och B8-0865/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato och Vincent Peillon för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Dita Charanzová för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Laura Agea för EFDD-gruppen.

Talare: Elmar Brok föreslog att det ansvariga utskottet skulle behandla ämnet innan man röstar (talmannen frågade om de politiska grupperna var överens om denna ändring av föredragningslistan).

Talare: Pier Antonio Panzeri och Ulrike Lunacek motsatte sig förslaget; Notis Marias stödde förslaget; Elena Valenciano, Ignazio Corrao och Rebecca Harms yttrade sig för att uttrycka sitt motstånd mot förslaget. Eftersom talmannen kunde konstatera att att fanns ett motstånd från vissa politiska grupper, beslutade han att låta resolutionsförslaget gå till omröstning.

Antogs (P8_TA(2015)0316)

(Resolutionsförslag B8-0860/2015 bortföll.)

Inlägg

Marietje Schaake lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.4. Migration och flyktingar i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 och B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0832/2015

(ersätter B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 och B8-0842/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera och Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Laura Ferrara.

Antogs (P8_TA(2015)0317)

(Resolutionsförslagen B8-0833/2015, B-0835/2015 och B8-0838/2015 bortföll.)

Inlägg

Anna Maria Corazza Bildt lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


8.5. EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 och B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0836/2015

(ersätter B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 och B8-0844/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi och Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano och Julie Ward för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi och Rosa D'Amato.

Antogs (P8_TA(2015)0318)

Inlägg

Martina Anderson begärde att man skulle rösta med namnupprop om ändringsförslag 1 (talmannen beviljade inte denna begäran, eftersom den hade framförts för sent).


8.6. Situationen i Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 och B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0836/2015

(ersätter B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 och B8-0880/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen.

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer och Andrejs Mamikins för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk och Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen;

—    Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0319)

(Resolutionsförslag B8-0876/2015 bortföll.)


8.7. Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (omröstning)

Betänkande om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet [2014/2236(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0320)


8.8. Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet (omröstning)

Betänkande om skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och sysselsättningstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen [2014/2235(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från grupperna Verts/ALE, S&D)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0321)


8.9. 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (omröstning)

Betänkande om 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) [2014/2253(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0322)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 9 september 2015)

Betänkande Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Marian Harkin

Betänkande Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin och Stanislav Polčák

Betänkande Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Betänkande Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner och Marijana Petir

Betänkande Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin och Marijana Petir

(Omröstning: torsdagen den 10 september 2015)

Migration och flyktingar i Europa (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn och Steven Woolfe

EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins och Daniel Hannan

Situationen i Vitryssland (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan och Marian Harkin

Betänkande Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin och Andrejs Mamikins

Betänkande Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas och Andrejs Mamikins.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Inkomna dokument

Talmannen från ledamöterna hade mottagit följande resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om införandet av fastighetsskatt (Imposta Municipale Propria – IMU) på linbanor i Italien (B8-0723/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ett aktivt turkiskt samarbete i kampen mot islamistisk terrorism (B8-0724/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om minskning av luftföroreningarna (B8-0725/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

TRAN

- Alberto Cirio. Förslag till resolution om möjligheten att införa ytterligare frivilliga geografiska uttryck för enklare identifiering och saluföring av jordbruksprodukter och livsmedel och bättre information till och skydd för konsumenterna (B8-0726/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bränder på sommaren (B8-0727/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Bali-paketet (B8-0728/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om barnbrudar (B8-0729/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om barnfetma (B8-0730/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om stopp för försäljning av limfällor (B8-0731/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om bevarande av pollinerande insekter, särskilt bin (B8-0732/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om stopp för den industriella grisuppfödningsanläggningen i Poiroux (B8-0733/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om förbud mot import av hästkött från Kanada (B8-0734/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den lagstiftningsförenkling som kommissionen tagit initiativ till (B8-0735/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om kultur- och utbildningssektorerna inom ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) (B8-0736/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om euron som tvångströja för den europeiska ekonomin (B8-0737/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om otillräcklig tillgång till livsmedel (B8-0738/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den grekiska krisen: en kostnad för Italien på ytterligare 48 miljarder euro (B8-0739/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävande av Schengenavtalet (B8-0740/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om finanskriser och respekt för de mänskliga rättigheterna (B8-0741/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den akuta situationen med irreguljär migration: en kris av historiska proportioner (B8-0742/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att eurogruppens ordförande bör informera parlamentet om resultatet av varje möte (B8-0744/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om EU-lagstiftning om gränsöverskridande fusioner av bolag (B8-0745/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON, IMCO

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av varumärkesförfalskning av prosecco i länder utanför EU (B8-0746/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om främjande och skydd av traditionella livsmedel av hög kvalitet (B8-0747/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om folkens rätt till självbestämmande (B8-0748/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om bankomatuttag och verifikationsskyldighet för yrkesverksamma och innehavare av momsnummer (B8-0750/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förnyelse av nedgångna industriområden (B8-0771/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

REGI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om laddning av mobiltelefoner (B8-0772/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en skuldkonferens (B8-0774/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om minskning av Greklands skuld (B8-0775/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den ohållbara grekiska skulden (B8-0776/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om övergivande av de fem ordförandenas reformplan för den ekonomiska och monetära unionen (B8-0777/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om EU:s deltagande i FN-förhandlingarna om rättsligt bindande normer för transnationella företag (B8-0779/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om krav på förnyat undantag i fråga om begränsning av blyanvändning vid kristallproduktion (B8-0780/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om uppskjutna skattefordringar i bankers kapitalbas (B8-0781/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en förstärkt bankreglering (B8-0782/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av avregleringen av energisektorn (B8-0783/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av projektet med en kapitalmarknadsunion (B8-0784/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet att reglera försäljning och överföring av vapen i delar (B8-0785/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om sysselsättning som en absolut prioritering (B8-0786/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av en minnesdag i samband med högtidlighållandet av katatrofen i Marcinelle (B8-0787/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om tillsättning av en undersökningskommission för frågor om stulna kulturföremål och olovligt tillägnande (B8-0788/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kvarlämnad krigsmateriel (B8-0789/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om fler investeringar och färre skatter (B8-0790/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ekonomiska självmord: en fördubbling sedan 2012 (B8-0791/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om sällsynta sjukdomar (B8-0792/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om inrättande av en fond för att skydda det konstnärliga arvet i händelse av naturkatastrofer (B8-0793/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

BUDG

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om gromning på nätet mot personer under 18 år (B8-0794/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kontroll av läkemedel och av deras spridning i EU genom en universell databas (B8-0795/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förvaltning och museilån av lagerplacerade konstverk (B8-0796/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om liberaliseringen av järnvägssektorn (B8-0797/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till unga våldsoffer (B8-0798/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om vattenbrist (B8-0799/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om olaglig handel med djur (B8-0800/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om överträdelseförfarande nr. 4170 mot Italien (B8-0801/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ökade kontroller av entreprenörer i EU-länderna (B8-0802/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om systemet för tilldelning av stjärnor till hotell (B8-0804/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om strängare straff för smuggling av sällskapsdjur och andra djur (B8-0805/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att kommissionen måste vidta åtgärder för att återvinna konsumenternas och företagens sjunkande förtroende (B8-0806/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att avbryta förfarandet för Turkiets anslutning till Europeiska unionen (B8-0807/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en begäran att Turkiet ska avbryta sina militära operationer mot kurderna (B8-0808/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Polens nej till euron (B8-0809/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar: fler nackdelar än fördelar för Europa (B8-0810/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Italiens status som euroland med lägst BNP per capita (B8-0811/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om specifika områden i Italien som riskerar en permanent underutveckling (B8-0813/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om adoption av barn (B8-0814/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dubravka Šuica. Förslag till resolution om effektivare genomförande av åtgärderna för ungdomssysselsättning i EU:s medlemsstater (B8-0815/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska skolorna (B8-0816/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om en reform av politiken med avseende på invandringen till EU (B8-0817/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska stödkontoret för asylfrågor (B8-0818/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dubravka Šuica. Förslag till resolution om viseringsfrihet för unionsmedborgare vid inresa till Förenta staterna (B8-0820/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl och Milan Zver. Förslag till resolution om vanvård av vinthundar (galgos) i Spanien och behovet av ett omfattande utbildningsprogram (B8-0821/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

CULT

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om ursprungsbeteckningen ”Noix de Grenoble” (B8-0822/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

utskotten ITRE, IMCO

- På väg mot en akt för den digitala inre marknaden 2015/2147(INI))
(rådgivande utskott: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO-utskottet

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

AFET-utskottet

- Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området (2015/2229(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE)

- Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (2015/2220(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, INTA)

ECON-utskottet

- Bankunionen – årsrapport 2015 (2015/2221(INI))

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den politiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (2015/2210(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-utskottet

- Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (2015/2223(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

- Arbetstagarrepresentation på styrelsenivå i Europa (2015/2222(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, JURI)

ITRE-utskottet

- Energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

REGI-utskottet

- Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling (2015/2224(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

AGRI-utskottet

- Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (2015/2227(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden (2015/2226(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL)

- Tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU (2015/2225(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

FEMM-utskottet

- Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (2015/2230(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Ett könsperspektiv på fattigdom (2015/2228(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, CULT, EMPL)

PETI-utskottet

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2014 (2015/2231(INI))

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, JURI (artikel 54 i arbetsordningen))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den politiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (2015/2210(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), BUDG)

EMPL-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (2015/2223(INI))
(rådgivande utskott: FEMM (artikel 54 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Ett könsperspektiv på fattigdom (2015/2228(INI))
(rådgivande utskott: DEVE (artikel 54 i arbetsordningen), CULT, EMPL)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.7.2015)

utskotten ITRE, IMCO (artikel 55 i arbetsordningen)

- På väg mot en akt för den digitala inre marknaden (2015/2147(INI))
(rådgivande utskott: ECON, TRAN, CULT (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL (artikel 54 i arbetsordningen), JURI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 54 i arbetsordningen))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 3.9.2015)

INTA-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet) (2015/2233(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 16 september 2015.


15. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 14.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Rättsligt meddelande