Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължeние на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (2015/2877(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 6.10.2015 г.)

Изказаха се: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Ангел Джамбазки, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Мария Габриел, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho и Milan Zver.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА : Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Renaud Muselier, Peter Eriksson и José Manuel Fernandes.

Правна информация