Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg

6. Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (fortsat forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (2015/2877(RSP))

(Indledningen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 6.10.2015)

Talere: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho og Milan Zver.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr og Krisztina Morvai.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Nicolas Schmit (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Renaud Muselier, Peter Eriksson og José Manuel Fernandes.

Juridisk meddelelse