Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg

6. Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (arutelu jätkamine)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (2015/2877(RSP))

(Arutelu algus: 6.10.2015protokoll punkt 4)

Sõna võtsid Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Renaud Muselier, Peter Eriksson ja José Manuel Fernandes.

Õigusalane teave