Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - Strasbūras

6. Pabėgėlių humanitarinė padėtis ES ir kaimyninėse šalyse (diskusijų tęsinys)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pabėgėlių humanitarinė padėtis ES ir kaimyninėse šalyse (2015/2877(RSP))

(Diskusijų pradžia: 4 punktas)

Kalbėjo: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho ir Milan Zver.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Renaud Muselier, Peter Eriksson ir José Manuel Fernandes.

Teisinis pranešimas