Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra

6. Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (debašu turpinājums)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Humanitārā situācija, kādā atrodas bēgļi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs (2015/2877(RSP)).

(Debašu sākums: 6.10.2015. protokola 4. punkts.)

Uzstājās Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho un Milan Zver.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr un Krisztina Morvai.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Renaud Muselier, Peter Eriksson un José Manuel Fernandes.

Juridisks paziņojums