Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

6. Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (voortzetting van het debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (2015/2877(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 6.10.2015)

Het woord wordt gevoerd door Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho en Milan Zver.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Renaud Muselier, Peter Eriksson en José Manuel Fernandes.

Juridische mededeling