Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

6. Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (pokračovanie rozpravy)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (2015/2877(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 6.10.2015)

Vystúpili títo poslanci: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Renaud Muselier, Peter Eriksson a José Manuel Fernandes.

Právne oznámenie