Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

6. Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (fortsättning på debatten)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (2015/2877(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 6.10.2015)

Talare: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho och Milan Zver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr och Krisztina Morvai.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Renaud Muselier, Peter Eriksson och José Manuel Fernandes.

Rättsligt meddelande