Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2865(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000113/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

11. Autoalan päästömittaukset (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000113/2015) Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta, Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta, Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Autoalan päästömittaukset (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek ja Michael Cramer esittelivät kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (puhemies keskeytti puhujan ja kehotti tätä palaamaan järjestykseen), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica ja Evžen Tošenovský.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis ja José Inácio Faria, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec ja Piernicola Pedicini.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: lokakuun III istuntojakso.

Puheenvuorot: Gerben-Jan Gerbrandy pyytääkseen, että komissio toimittaa kirjalliset vastaukset kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä keskustelun aikana, ja Elżbieta Bieńkowska, joka lupasi hoitaa asian.

Oikeudellinen huomautus