Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2865(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000113/2015

Előterjesztett szövegek :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Viták :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2015. október 6., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

11. Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (vita)
CRE

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000113/2015) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek és Michael Cramer kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno, (az elnök megvonja tőle a szót és rendre utasítja), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica és Evžen Tošenovský.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis és José Inácio Faria, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec és Piernicola Pedicini.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: októberi III. plenáris ülés

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy, aki kéri, hogy a Bizottság adjon írásbeli választ a vita alatt sorra nem került kérdésekre és Elżbieta Bieńkowska, aki erre ígéretet tesz.

Jogi nyilatkozat