Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg

12. Situationen i Libyen (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libyen (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, der afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Karol Karski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei og Richard Howitt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná og Diane Dodds.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Juridisk meddelelse