Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2879(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000103/2015

Ingivna texter :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Debatter :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

13. Dödsstraffet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000103/2015) från Elena Valenciano, för utskottet AFET, till rådet: Dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano utvecklade frågan och avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan O-000103/2015.

Talmannen klargjorde att det inte var tillåtet att ställa frågor (”blått kort”) till rådet.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Janusz Korwin-Mikke; Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Therese Comodini Cachia, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Janusz Korwin-Mikke; Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Janusz Korwin-Mikke; Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin och Csaba Molnár.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo och Ruža Tomašić.

Talare: Nicolas Schmit.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 8.10.2015.

Rättsligt meddelande