Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0403(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0140/2015

Indgivne tekster :

A8-0140/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0338

Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - StrasbourgEndelig udgave

14. Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, og Laura Ferrara for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Igor Šoltes.

Talere: Věra Jourová og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 7.10.2015.

Juridisk meddelelse