Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0403(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0140/2015

Teksty złożone :

A8-0140/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0338

Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Igor Šoltes.

Głos zabrały: Věra Jourová i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 7.10.2015.

Informacja prawna