Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0403(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0140/2015

Predkladané texty :

A8-0140/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0338

Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

14. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystúpili: Věra Jourová a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 7.10.2015.

Právne oznámenie