Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0442(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0160/2015

Внесени текстове :

A8-0160/2015

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0339

Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

15. Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri и Damiano Zoffoli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Notis Marias и Bronis Ropė.

Изказаха се: Phil Hogan и Andrzej Grzyb.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 7.10.2015.

Правна информация