Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0442(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0160/2015

Indgivne tekster :

A8-0160/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0339

Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - StrasbourgEndelig udgave

15. Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri og Damiano Zoffoli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias og Bronis Ropė.

Talere: Phil Hogan og Andrzej Grzyb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 7.10.2015.

Juridisk meddelelse