Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0442(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0160/2015

Esitatud tekstid :

A8-0160/2015

Arutelud :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hääletused :

PV 07/10/2015 - 10.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0339

Protokoll
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

15. Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri ja Damiano Zoffoli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Andrzej Grzyb.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2015protokoll punkt 10.4.

Õigusalane teave