Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0442(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0160/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0160/2015

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0339

Pöytäkirja
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

15. Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Andrzej Grzyb.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2015, kohta 10.4.

Oikeudellinen huomautus