Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Závěry neformálního zasedání Evropské rady konaného dne 23. září 2015 (rozprava)
 4.Humanitární situace uprchlíků v EU a sousedních zemích (rozprava)
 5.Přivítání
 6.Humanitární situace uprchlíků v EU a sousedních zemích (pokračování rozpravy)
 7.Hlasování
  7.1.Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené práci: záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Podrobení 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a methoxetaminu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Podrobení 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I (hlasování)
  7.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Německa – EGF/2015/002 DE/Adam Opel (hlasování)
  7.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Belgie – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (hlasování)
  7.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Itálie – EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasování)
  7.12.Úloha místních orgánů v rozvojových zemích v oblasti rozvojové spolupráce (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Měření emisí v automobilovém odvětví (rozprava)
 12.Situace v Libyi (rozprava)
 13.Trest smrti (rozprava)
 14.Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu ***I (rozprava)
 15.Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I (rozprava)
 16.Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě ***I (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (219 kb)  Prezenční listina (64 kb)
 
Zápis (209 kb)  Prezenční listina (37 kb)  Výsledky hlasování (15 kb)  Jmenovitá hlasování (39 kb)
 
Zápis (297 kb)  Prezenční listina (64 kb)  Výsledky hlasování (397 kb)  Jmenovitá hlasování (889 kb)
Právní upozornění