Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

9. Högtidligt möte - Spanien
CRE

(Kl. 12.00–12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av kung Felipe VI av Spanien.)

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare:

—   István Ujhelyi hedrade minnet av den tidigare ungerske presidenten Árpád Göncz, som hade gått bort föregående dag (talmannen anslöt sig till dessa ord);

—   Gerben-Jan Gerbrandy begärde att alla referat och arbetsdokument från det sammanträde som den tekniska kommittén för motorfordon hållit i Bryssel föregående dag skulle offentliggöras;

—   Iratxe García Pérez yttrade sig om våld mot kvinnor;

—   Morten Messerschmidt bad om en förklaring till varför det ändringsförslag som ECR-gruppen lagt fram till förslaget till parlamentets sammanträdeskalender för 2017 hade förklarats otillåtligt (punkt 9 i protokollet av den 5.10.2015) (talmannen klargjorde att parlamentets rättstjänst hade bekräftat att ändringsförslaget var otillåtligt och meddelade att ECR-gruppen kommer att erhålla en skriftlig motivering till detta beslut).

Rättsligt meddelande