Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017 (2015/2850(RSO)): βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθείσα.

Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2017 καθορίζεται ως εξής:

- από 16 έως 19 Ιανουαρίου

- στις 1 και 2 Φεβρουαρίου

- από 13 έως 16 Φεβρουαρίου

- στις 1 και 2 Μαρτίου

- από 13 έως 16 Μαρτίου

- από 3 έως 6 Απριλίου

- στις 26 και 27 Απριλίου

- από 15 έως 18 Μαΐου

- στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου

- από 12 έως 15 Ιουνίου

- από 3 έως 6 Ιουλίου

- από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου

- από 2 έως 5 Οκτωβρίου

- από 23 έως 26 Οκτωβρίου

- από 13 έως 16 Νοεμβρίου

- στις 29 και 30 Νοεμβρίου

- από 11 έως 14 Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου