Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 7. listopada 2015. - StrasbourgZavršno izdanje

10. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu (glasovanje)

Kalendar sjednica Europskog parlamenta za 2017. godinu (2015/2850(RSO)): vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 3 zapisnika od 5.10.2015.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Proglašen odobrenim.

Time je utvrđen sljedeći kalendar sjednica Europskog parlamenta za 2017. godinu:

- od 16. do 19. siječnja

- 1. i 2. veljače

- od 13. do 16. veljače

- 1 i 2. ožujka

- od 13. do 16. ožujka

- od 3. do 6. travnja

- 26. i 27. travnja

- od 15. do 18. svibnja

- 31. svibnja i 1. lipnja

- od 12. do 15. lipnja

- od 3. do 6. srpnja

- od 11. do 14. rujna

- od 2. do 5. listopada

- od 23. do 26. listopada

- od 13. do 16. studenog

- 29. i 30. studenog

- od 11. do 14. prosinca.


10.2. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o općim načelima sudjelovanja Tunisa u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Tunisa o općim načelima sudjelovanja Republike Tunisa u programima Unije [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0337)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


10.3. Europski postupak za sporove male vrijednosti i postupak za europski platni nalog ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0338)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0338)


10.4. Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0339)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0340)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0340)


10.6. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0341)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0341)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Pravna napomena