Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. oktober 2015 - StrasbourgEndelig udgave

11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Parlamentets mødekalender – 2017
Peter Jahr og Jonathan Arnott

Indlæg af Peter van Dalen.

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker og Stanislav Polčák

Betænkning: Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins og Jiří Pospíšil.

Juridisk meddelelse