Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Kalendár schôdzí Parlamentu – 2017
Peter Jahr a Jonathan Arnott

V rozprave vystúpil Peter van Dalen.

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker a Stanislav Polčák

Správa: Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil.

Právne oznámenie