Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Parlamentets sammanträdeskalender för 2017
Peter Jahr och Jonathan Arnott

Talare: Peter van Dalen.

Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker och Stanislav Polčák

Betänkande Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins och Jiří Pospíšil.

Rättsligt meddelande