Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0264(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0266/2015

Внесени текстове :

A8-0266/2015

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0346

Протокол
Сряда, 7 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

16. Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Гласуване: 8 октомври 2015 г.

Правна информация