Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0264(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0266/2015

Ingediende teksten :

A8-0266/2015

Debatten :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Stemmingen :

PV 08/10/2015 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0346

Notulen
Woensdag 7 oktober 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. Betalingsdiensten in de interne markt (debat)
CRE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Antonio Tajani.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 8.10.2015.

Juridische mededeling