Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0264(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0266/2015

Predkladané texty :

A8-0266/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0346

Zápisnica
Streda, 7. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Platobné služby na vnútornom trhu (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pablo Zalba Bidegain v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Antonio Tajani.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 8.10.2015.

Právne oznámenie