Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Debatten :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 7 oktober 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

19. Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000109/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000110/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan licht de vragen toe.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Julie Girling, Catherine Bearder en Eleonora Forenza.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 8.10.2015.

Juridische mededeling