Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 7 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcie środków
 6.Tragiczny w skutkach nalot sił powietrznych USA na szpital organizacji Médecins Sans Frontières w afgańskim mieście Kunduz (debata)
 7.Sytuacja w Syrii (debata)
 8.Sytuacja w Turcji (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Hiszpania
 10.Głosowanie
  10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017 (głosowanie)
  10.2.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (głosowanie)
  10.4.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (głosowanie)
  10.5.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (głosowanie)
  10.6.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Obecna sytuacja w Unii Europejskiej Oświadczenia prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande'a i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych (debata)
 16.Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego (debata)
 17.Wnioski wyciągnięte z katastrofy spowodowanej wyciekiem czerwonego szlamu pięć lat po wypadku na Węgrzech (debata)
 18.Podwojenie przepustowości Gazociągu Północnego i skutki dla unii energetycznej i bezpieczeństwa dostaw (debata)
 19.Odnowienie planu działania UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (169 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (65 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (205 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (37 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (15 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (27 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (261 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (347 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (648 kb)
Informacja prawna