Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar
 6.Dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan (debatt)
 7.Situationen i Syrien (debatt)
 8.Situationen i Turkiet (debatt)
 9.Högtidligt möte - Spanien
 10.Omröstning
  10.1.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017 (omröstning)
  10.2.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (omröstning)
  10.4.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I (omröstning)
  10.5.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I (omröstning)
  10.6.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Den nuvarande situationen i Europeiska unionen Uttalanden av Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (debatt)
 16.Betaltjänster på den inre marknaden (debatt)
 17.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (debatt)
 18.Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (debatt)
 19.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (170 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (65 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (169 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (37 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (17 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (29 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (251 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (253 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (648 kb)
Rättsligt meddelande