Indeks 
Zapisnik
PDF 250kWORD 200k
Srijeda, 7. listopada 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Smrtonosni zračni napad koji je predvodio SAD na bolnicu Liječnika bez granica u afganistanskom gradu Kunduzu (rasprava)
 7.Stanje u Siriji (rasprava)
 8.Stanje u Turskoj (rasprava)
 9.Svečana sjednica - Španjolska
 10.Glasovanje
  10.1.Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu (glasovanje)
  10.2.Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o općim načelima sudjelovanja Tunisa u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Europski postupak za sporove male vrijednosti i postupak za europski platni nalog ***I (glasovanje)
  10.4.Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak ***I (glasovanje)
  10.5.Kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi ***I (glasovanje)
  10.6.Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Trenutačno stanje u Europskoj uniji Izjave g. Françoisa Hollandea, predsjednika Francuske Republike, i gđe Angele Merkel, kancelarke Savezne Republike Njemačke
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Usvojena odluka o paketu za uniju tržišta kapitala (rasprava)
 16.Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu (rasprava)
 17.Lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (rasprava)
 18.Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjeverni tok i učinak na energetsku uniju i sigurnost opskrbe (rasprava)
 19.Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.

°
° ° °

Govorila je Marina Albiol Guzmán.


2. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. i Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - rok: 2. siječanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni prilogâ II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za bifenazat, boskalid, ciazofamid, ciromazin, dazomet, ditiokarbamate, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenon, pikloram, propamokarb, piridaben, piriofenon, sulfoksaflor, tebukonazol, tebufenpirad i tiram u ili na određenim proizvodima (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - rok: 5. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloksifop-P, orizalin i fenmedifam u ili na određenim proizvodima (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - rok: 5. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 s obzirom na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - rok: 23. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu kadmija (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - rok: 29. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - rok: 4. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije XXX o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - rok: 28. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 27 (Tekst značajan za EGP) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - rok: 4. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog računovodstvenog standarda 1 (Tekst značajan za EGP) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - rok: 4. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: JURI

- Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2017. godinu ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na zdravlje i zdravlje djece (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - rok: 2. siječanj 2016.)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Uredba Komisije (EU) оd XXX o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja aromatične tvari p-menta-1,8-dien-7-al s popisa Unije (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - rok: 2. studeni 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkih minimalnih standarda koje nadležna tijela za PRS moraju poštovati (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2015. te pomicanja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2016. (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o izmjeni PrilogaI. Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni određenih smjernica u području službeno podupiranih izvoznih kredita (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. rujna 2015.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o sadržaju i funkcioniranju Registra europskih političkih stranaka i zaklada (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AFCO

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju definicije i usklađuje dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 21. kolovoza 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


4. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 6/2015 - Odbor regija (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 2/2015. - Sud Europske unije (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 3/2015 - Sud Europske unije (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 4/2015. - Sud Europske unije (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 5/2015. - Sud Europske unije (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 29/2015. - dio III. - Komisija (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 32/2015. - dio III. - Komisija (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-09/T/15 - Europski revizorski sud (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Odbora regija INF 3/2015, Revizorskog suda V/AB-08/T/15 i Europske službe za vanjsko djelovanje 1/2015.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da nema prigovora na prijenos odobrenih sredstava Europskog ombudsmana br. 3/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobravanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 26/2015 – dio III. – Komisija; DEC 27/2015 – dio III. – Komisija i DEC 28/2015 – dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 i DEC 28/2015.


6. Smrtonosni zračni napad koji je predvodio SAD na bolnicu Liječnika bez granica u afganistanskom gradu Kunduzu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Smrtonosni zračni napad koji je predvodio SAD na bolnicu Liječnika bez granica u afganistanskom gradu Kunduzu (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Afzal Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


7. Stanje u Siriji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Siriji (2015/2870(RSP))

Govorili su: Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Alyn Smith i Zoltán Balczó, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Doru-Claudian Frunzulică i Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavile Kateřina Konečná i Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés i Eleni Theocharous.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Alojz Peterle i Artis Pabriks, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor i Nicola Caputo.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


8. Stanje u Turskoj (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Turskoj (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Maria Grapini i Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleni Theocharous, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorikla na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Doru-Claudian Frunzulică radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Edouardu Ferrandu, Franz Obermayr o odvijanju rasprave, Edouard Ferrand kako bi odgovorio na pitanje koje mu je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver i Franz Obermayr.

Govorio je Nicolas Schmit

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


9. Svečana sjednica - Španjolska

Od 12:00 do 12:35 Europski parlament sastao se na svečanoj sjednici povodom posjeta Njegova Veličanstva španjolskog kralja Felipea VI.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su::

—   István Ujhelyi povodom smrti, koja se dogodila jučer, bivšeg predsjednika Mađarske Arpada Göncza, kojemu je odao počast (Predsjednik se tome pridružio);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, koji je zatražio objavljivanje svih transkripata i radnih dokumenata sa sastanka Tehničkog odbora za motorna vozila (CTVM) koji je jučer održan u Bruxellesu;

—   Iratxe García Pérez o nasilju nad ženama;

—   Morten Messerschmidt, koji je zatražio pojašnjenja o nedopuštenosti amandmana koji je podnio klub ECR-a o prijedlogu kalendara sjednica Parlamenta za 2017. godinu (točka 9 zapisnika od 5.10.2015.) (Predsjednik je pojasnio da je pravna služba Parlamenta potvrdila nedopuštenost tog amandmana, a da će obrazloženje pismenim putem biti proslijeđeno klubu ECR-a.).


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu (glasovanje)

Kalendar sjednica Europskog parlamenta za 2017. godinu (2015/2850(RSO)): vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 3 zapisnika od 5.10.2015.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Proglašen odobrenim.

Time je utvrđen sljedeći kalendar sjednica Europskog parlamenta za 2017. godinu:

- od 16. do 19. siječnja

- 1. i 2. veljače

- od 13. do 16. veljače

- 1 i 2. ožujka

- od 13. do 16. ožujka

- od 3. do 6. travnja

- 26. i 27. travnja

- od 15. do 18. svibnja

- 31. svibnja i 1. lipnja

- od 12. do 15. lipnja

- od 3. do 6. srpnja

- od 11. do 14. rujna

- od 2. do 5. listopada

- od 23. do 26. listopada

- od 13. do 16. studenog

- 29. i 30. studenog

- od 11. do 14. prosinca.


10.2. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o općim načelima sudjelovanja Tunisa u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Tunisa o općim načelima sudjelovanja Republike Tunisa u programima Unije [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0337)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


10.3. Europski postupak za sporove male vrijednosti i postupak za europski platni nalog ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0338)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0338)


10.4. Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0339)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0340)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0340)


10.6. Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0341)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0341)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu
Peter Jahr i Jonathan Arnott

Govorio je Peter van Dalen.

Izvješće Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Izvješće Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker i Stanislav Polčák

Izvješće Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:15 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

13. Trenutačno stanje u Europskoj uniji Izjave g. Françoisa Hollandea, predsjednika Francuske Republike, i gđe Angele Merkel, kancelarke Savezne Republike Njemačke

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut predsjedniku Francuske Repulike Françoisu Hollandeu zbog žrtava teškog nevremena koje je prošlog tjedna pogodilo jug Francuske i istaknuo važnost zajedničke nazočnosti u Parlamentu predsjednika Francuske Republike i kancelarke Savezne Republike Njemačke.

Govorili su: François Hollande, predsjednik Francuske Republike, i Angela Merkel, kancelarka Savezne Republike Njemačke.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik.

Govorili su: François Hollande i Angela Merkel.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorila je Krisztina Morvai.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Usvojena odluka o paketu za uniju tržišta kapitala (rasprava)

Izjava Komisije: Usvojena odluka o paketu za uniju tržišta kapitala (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Gunnar Hökmark, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova i Markus Pieper.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Sirpa Pietikäinen i Markus Ferber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.

Govorio je, dva puta, Jonathan Arnott o natpisima postavljenim na mjestima nekih zastupnika u vijećnici koji su maknuti (Predsjednica je uputila na pravila iz Priloga XV. Poslovniku).


16. Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu (rasprava)

Dopunsko izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani predstavio je izvješće.

Govorio je Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Pablo Zalba Bidegain, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Olle Ludvigsson, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cora van Nieuwenhuizen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Markus Ferber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Jyrki Katainen i Antonio Tajani.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika od 8.10.2015..


17. Lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000096/2015) koje su Vijeću postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbor ENVI Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000097/2015) koje su Komisiji postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbor ENVI: Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via obrazložio je pitanja.

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: György Hölvényi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio György Hölvényi, Ulrike Lunacek i Nathan Gill.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorio je Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó i Krisztina Morvai.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini i József Nagy, u ime Odbor ENVI, o lekcijama naučenima na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj 2015/2801(RSP) (B8-0989/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 8.10.2015..


18. Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjeverni tok i učinak na energetsku uniju i sigurnost opskrbe (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjeverni tok i učinak na energetsku uniju i sigurnost opskrbe (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jerzy Buzek, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Helveg Petersen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld i Adam Gierek.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk i Theresa Griffin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Bronis Ropė.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


19. Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000109/2015) koje je Vijeću postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000110/2015) koje je Komisiji postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan obrazložila je pitanja.

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Julie Girling, Catherine Bearder i Eleonora Forenza.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ricardo Serrão Santos i Notis Marias.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Linda McAvan, u ime Odbora DEVE, o obnovi Plana djelovanja EU-a za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 8.10.2015..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 568.368/OJJE).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:45 h.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Pravna napomena