Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2875(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1002/2015

Разисквания :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0343

Протокол
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

4.2. Положението в Тайланд
CRE

Предложения за резолюция B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 и B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers и Tania González Peñas представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Anneliese Dodds, от името на групата S&D, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 8.10.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация