Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο István Ujhelyi ήταν παρών στις συνεδριάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2014 και της 30ής Απριλιόυ 2015, αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο István Ujhelyi γνωστοποίησε ότι ήταν παρών στις συνεδριάσεις της 18ης Δεκεμβρίου 2014, 9ης Ιουνίου 2015 και 11ης Ιουνίου 2015, αλλά ότι το όνομά του δεν εμφανίζεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου