Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - БрюкселОкончателна версия

6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета е подписал следния акт, приет по обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за Гърция (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))

Правна информация